Tin tức kỹ thuật trồng rau gia vị

Kĩ thuật trồng rau tía tô
Mon, 08 / 2016 8:03 am
Tía tô là cây thân thảo, mọc hằng năm, đứng thẳng. Thân vuông, có rãnh dọc và c&oac[...]
Kĩ thuật trồng rau kinh giới
Mon, 08 / 2016 8:01 am
Kinh giới với đặc tính thích ứng rộng, dễ trồng, kinh giới có thể trồng nhiều vụ, trồng được trên nhiều loại đất kh&aacut[...]
Cách trồng rau ngổ
Mon, 08 / 2016 8:01 am
Rau ngổ có tên khoa học là Enhydra fluctuans. Họ cúc – Asteraceae, là loại rau gia vị, dùng để ăn sốn[...]
Kỹ thuật trồng cây tỏi ta
Thu, 08 / 2016 8:57 am
Cây tỏi được trồng ở những nơi ưa sáng và có nhiệt độ duy trì ổn định. Với bài viết dưới đây giới thi[...]