Tin tức kỹ thuật trồng ngô

Bảo quản ngô sau thu hoạch
Sun, 08 / 2016 3:26 pm
Để giảm tổn thất và duy trì chất lượng sản phẩm thì công đoạn bảo quản sau thu hoạch rất quan trọng. Bà con c&oacu[...]
Kỹ thuật trồng bí xen ngô nếp
Sat, 08 / 2016 4:03 am
Từ thực tiễn nhiều năm qua, sản xuất của một số địa phương trên địa bàn huyện Gia Lộc, Hải Dương trồng bí xen ngô nếp cho [...]
Kỹ thuật trồng ngô ngọt
Thu, 08 / 2016 1:37 pm
Bài: "Kỹ thuật trồng ngô ngọt" dưới đây sẽ giới thiệu cho bà con nông dân và bạn đọc có[...]