Tin tức kỹ thuật trồng mía

Kỹ thuật làm đất trồng mía
Sun, 08 / 2016 1:36 pm
Phải chọn vùng tập trung để có thể xây dựng được một nhà máy đường, nơi giải quyết đầu ra cho cây mía[...]
Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía
Sun, 08 / 2016 1:30 pm
Để đạt được điều đó cần phải có biện pháp kỹ thuật tổng hợp từ làm đất, chọn giống, trồng, bón phân, chăm s[...]