Tin tức kỹ thuật trồng hồ tiêu

Kĩ thuật nhân giống cây hồ tiêu
Sun, 08 / 2016 1:45 pm
Chọn dây to khỏe cho dây leo lên nọc tạm thời khi dây dài 1-1,5 m, được 5 tháng cắt trồng, cắt bỏ phần ngọn no[...]