Tin tức kỹ thuật trồng bông

Cách thu hoạch và phân loại bông
Sun, 08 / 2016 1:22 pm
Bông dựa nước trời nên đôi khi mưa kéo dài ở cuối vụ đã làm ảnh hưởng đến chất lượng xơ bông, đặ[...]
Kĩ thuật canh tác cây bông vải
Sun, 08 / 2016 12:51 am
Hướng dẫn bà con quy trình canh tác cây bông vải cho hiệu quả kinh tế cao. 1. Chọn đất trồng bông [...]