Tin tức kỹ thuật trồng táo

Kỹ thuật nhân giống táo
Mon, 08 / 2016 3:58 am
Cần tiến hành thường xuyên các khâu xới đất, trừ cỏ, dựng cây đổ, cắt mầm gốc khoảng 20-30cm từ mặt đất lên l&[...]
Cách trị bệnh ghẻ trên cây táo
Sat, 08 / 2016 2:01 am
Trên lá, bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở mặt dưới lá trước sau đó mới lan dần. Khi mới xuất hiện đốm bệnh có[...]