Tin tức kỹ thuật trồng ổi

Kỹ thuật trồng ổi voi
Mon, 08 / 2016 7:03 am
Ổi voi ra hoa làm 2 đợt: đợt 1 vào tháng 4-5, chín vào tháng 7-8; đợt 2 ra hoa vào cuối năm v&agrav[...]
Cách nhân giống ổi không hạt
Mon, 08 / 2016 3:59 am
Trước khi chiết hoặc ghép nên bón thêm phân kali thì dễ bóc vỏ, cây nhanh ra rễ, dễ tiếp hợp, tỷ[...]
Kỹ thuật để ổi cho nhiều trái
Sun, 08 / 2016 12:34 pm
Để khai thác tiềm năng của cây ổi, nhiều nhà vườn ở Nam Bộ đã trồng ổi theo hướng tập trung chuyên canh trên [...]
Kĩ thuật ươm trồng ổi
Sun, 08 / 2016 12:33 pm
Là loài cây nhiệt đới thuộc nhóm thân gỗ sống dai (thân mộc lưu niên), ổi không kén đất, đ[...]