Tin tức kỹ thuật trồng nhãn

Kỹ thuật cho nhãn sai quả
Sun, 08 / 2016 1:08 pm
Thông thường cây nhãn năm nay cho thu hoạch nhiều quả thì năm sau sẽ ít. Muốn cho cây nhãn sai quả mỗi[...]
Cách bón phân cho cây nhãn
Sun, 08 / 2016 1:06 pm
Bón đầy đủ và cân đối các loại phân bón vừa làm tăng năng suất quả, vừa góp phần khắc phục hiệ[...]
Cách chăm bón nhãn sau thu hoạch
Sat, 08 / 2016 9:35 am
Sau khi thu hoạch quả là thời kỳ cây nhãn bị tổn thương lớn nhất trong năm, giai đoạn này cây yếu nhất. Vì[...]