Tin tức kỹ thuật trồng hồng

Cách khắc phục hồng rụng quả
Mon, 08 / 2016 7:12 am
Hiện t­ượng hồng rụng quả chủ yếu do ba nguyên nhân đó là rụng quả sinh lý, rụng quả do cây bị sâu [...]
Kỹ thuật trồng hồng nhân hậu
Mon, 08 / 2016 6:59 am
Hồng nhân hậu được người dân trồng trên núi đá tai mèo. Cũng thật lạ, trên một vùng đất cằn cỗi,[...]