Tin tức kỹ thuật trồng đu đủ

Cách làm cho đu đủ thấp cây
Sun, 08 / 2016 11:23 am
Những kinh nghiệm này đã được các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu, thử ngh[...]
Cách để đu đủ sai quả, lâu cỗi
Sun, 08 / 2016 11:22 am
Những người làm vườn giầu kinh nghiệm thường trồng đu đủ nơi mầu mỡ, cao ráo, cách mực nước ngầm thường xuyên từ 1,5m trở[...]