Tin tức kỹ thuật trồng bơ

Cách nhân giống cây bơ
Sun, 08 / 2016 1:29 am
Cây bơ có tính tạp giao rất mạnh giữa các giống nên vấn đề nhân giống hữu tính (bằng hạt) không [...]
Kỹ thuật trồng cây bơ
Thu, 08 / 2016 12:56 pm
Cây bơ là loại quả có giá trị kinh tế cao nên được bà con nông dân lựa chọn là cây [...]