Tin tức kỹ thuật chăn nuôi rắn

Rắn mùng đỏ (rắn nùng nục) nuôi thế nào?
Thu, 08 / 2019 12:41 pm
Hướng dẫn nuôi và vận chuyển rắn mùng đỏ Từ năm 2009, chỉ với 1 sào diện tích mặt nước nhưng ông Lý Văn Thái, dân tộc Sán Dìu ở xã Huyền Sơn, huyện Lụ[...]
Nuôi trăn con dễ hay khó?
Thu, 08 / 2019 12:40 pm
Một kinh nghiệm khi nuôi trăn con là khi đẻ trứng, trăn mẹ chỉ đẻ một lần là trút hết số trứng có trong bụng nó. Nhưng, đến ngày trứng nở ra trăn con [...]
Trăn giống nên tuyển chọn và nuôi ra sao?
Thu, 08 / 2019 12:37 pm
Kỹ thuật chọn trăn giống Việc chọn trăn giống để tăng bầy đàn sau này là việc cần làm. Vì rằng con trăn giống chính tay mình tuyển chọn bao giờ cũng q[...]