Tin tức kỹ thuật chăn nuôi ong

Hướng dẫn nuôi ong căn bản bạn cần biết
Thu, 08 / 2019 11:20 am
Nuôi ong bắt đầu từ đâu? TỔ CHỨC CỦA ĐÀN ONG Khi nuôi ong, đàn ong gồm có 1 ong chúa (ong mẹ), ong đực và ong thợ: Ong chúa: Là mẹ của đàn ong. Ong c[...]
Mở thùng nuôi ong: Kỹ thuật phải nắm
Thu, 08 / 2019 11:20 am
Mở thùng nuôi ong là một trong những thao tác nuôi ong khi mở nắp thùng, nắp phụ và nâng bánh tổ trong thùng nuôi ong, đó là thao tác cơ bản nhất tron[...]
Kỹ thuật kiểm tra đàn ong khi nuôi đàn
Thu, 08 / 2019 11:19 am
Tình hình trong tổ ong không ngừng thay đổi, chỉ có thường xuyên kiểm tra đàn ong mới có thể kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp quản lý tương [...]
Cách chống rét cho đàn ong
Sun, 08 / 2016 2:56 pm
Kinh nghiệm chống rét giúp cho các đàn ong mật vượt qua những tháng mùa đông lạnh một cách an[...]